Vand og spildevand

Regnvandsopsamling

Der er opsamling af regnvand til brug i vaskeri i bogruppe 2.

Multtoiletter

I komposttoiletter holdes afføring og urin adskilt, og der anvendes ingen eller kun lidt vand. Urinen ledes til offentlig kloak eller tank, hvor det opbevares og senere bruges som gødning. Afføringen dumper direkte ned i en stor affaldsspand, som, når den er fuld, får lov til at efterkompostere inden den spredes som gødning på arealer uden spiseafgrøder. Lugtgener i toilettet undgås ved at en lille ventilator sørger for et sug i toilettet. Læs mere

Pilefordampningsanlæg

Pilefordampningsanlægget i Andelssamfundet tager imod spildevand fra 11 husstande. Anlægget i Hjortshøj er et af de første og største i Danmark. Det bygger på en vision om det afløbsfrie hus. Læs mere

Andelssamfundet, pileanlæg