Værdier og visioner

Visionen var og er at skabe en bæredygtig livsstil, som hele vejen rundt i beboernes liv fungerer som et levende og praktisk alternativ til samfundets normale livsstil. Bæredygtige boliger, miljøvenlig energi, dyrkelse af jorden i fællesskab, sociale fællesskaber, grønne erhverv, reelt demokrati, et lokalsamfund hvor børn trives, et rigt kulturliv, samspil med naturen/jorden og alles ansvar for de fælles opgaver. Andelstanken spiller en central rolle i denne vision. 

Målsætning og værdigrundlag skal fortælle om Andelssamfundets samlede intentioner og give et vigtigt holdepunkt for vores beslutninger, når hverdagen melder sig. Det er hensigten bag målsætningen der er vigtig. Målsætnings- og værdigrundlaget revideres løbende. Det første værdigrundlag var gældende i perioden 1989 - 2007 og det nyeste er vedtaget i 2016.

Find gamle og nuværende værdigrundlag i dokumentsamlingen

andelssamfundet Andelssamfundet, landskab Andelssamfundet, pinsefestival