Landbrug

På landbrugsarealerne er der både dyrehold, dyrkning af brødkorn, græs til foder, æbler og grøntsager. Vi arbejder hele tiden på at øge jordens frugtbarhed af hensyn til livet i jorden og fremtidig dyrkning.Grønsagerne dyrkes sammen med interesserede fra lokalområdet. Læs mere om grøntsagsordningen.

Det meste af kornet sælger vi til bageriet Aurion, som bager brød af det eller sælger det som mel. Noget korn beholder vi selv, og vi har fremover tænkt os at beholde mere og bruge det i vores kommende bageri.
Kvæg og geder lever en rimeligt luksuriøs tilværelse med god plads og masser af frisk græs. Dyrene vokser langsomt og kødet er populært. I samarbejde med Vimby Fonden er der i 2016 genstartet hønsehold med produktion af æg.

Som beboer i Andelssamfundet har man et medansvar for landbrugets dyr og jord og for den omkringliggende natur, som landbrugets drift har indflydelse på. Alle aktiviteterne i landbruget kører på frivillig basis. Der er forskellige aktiviteter fra år til år, afhængig af hvad vi finder på hen ad vejen. De sidste år har vi bl.a. eksperimenteret med eksotiske planter og vi har haft nogle grise.

Andelssamfundet_køer på græs Andelssamfundet, geder