Bogruppe 3

Bogruppe 3 - huse andelssamfundet Bogruppe 3 - pilefæld

Bogruppen blev dannet i 1995. I 1997 købte vi den fælles  storparcel, og vi gik igang med at omsætte vores drømme til konkret byggeri - med os selv som bygherrer. Husene blev derfor tegnet og bygget ud fra de enkelte husstandes behov, ønsker og økonomi. Det har blandt andet resulteret i et ottekantet hus, et træhus med rund balkon, et bjælkehus og et trelænget dobbelthus. De første familier flyttede ind i 1999, og det sidste hus er fortsat under opførelse.

I 2017 bor her 17 voksne og 15 børn fordelt på 11 husstande. Alle ejer deres eget hus med tilhørende lille grund (ca. 350 m2). Alle husstande bidrager økonomisk til fællesbyggeri, fællesarealer og drift af eget spildevandssystem.  

Bogruppe 3 har et ovalt fælleshus som blev taget i brug i 2012. Opførelsen af fælleshuset var en proces, der tog 15 år. I det tidsrum tjente fælleshuset som værksted og læreplads for mange i bogruppen, hvor kun få var håndværkere. Vi lærte at samarbejde og værdsætte hinandens evner og talenter. I dag står der et meget smukt og funktionelt hus med mange minder og til stor glæde for alle der nu benytter det.

I perioder har vi været hårdt presset af  uafsluttede opgaver, møder og  rodede omgivelser.  I andre perioder har det været en stor fornøjelse at løfte sammen, spise nybagte lagkager i pauserne og se sine børn vokse op i et rummeligt miljø.

I dag glæder vi os over at have bidraget til den fortsatte udvikling af bæredygtigt byggeri i Danmark, og være del af et levende lokalsamfund, der fortsat har fællesskab og bæredygtige visioner med i hverdagen.