Besøgslandbrug og spor i landskabet

Spor i landskabet

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper. 

Ruten fører rundt langs landbrugsarealerne i Andelssamfundet, forbi søer og pilebevoksning. Der er adgang til sporet fra Gl. Kirkevej og bunden af Østergårdstoften gennem hullet i hegnet. Ruten er ca. 2 km lang, med fortrinsret for gående. Sporet er ikke for andre maskiner end landbrugets, og hunde skal føres i snor. God fornøjelse! Find folder og mere om sporet i Hjortshøj her.

 

Besøgslandbrug

Det er oftest skoleklasser eller børnehaver som aftaler besøg, men det kan også være "lær dansk", boligforeninger eller husmoderforeninger der kommer på besøg. I forbindelse med besøg bliver det forinden aftalt hvad der skal være fokus på under besøget fx. at bruge sanser, lave mad over bål, 'hvad er et økologisk landbrug' eller måske beboerdemokrati. Besøgene er som regel på 2 - 3 timer men kan også være forløb over flere uger. Find kontaktinfo til grupperundvisninger her.

Andelssamfundet samarbejder med de andre Økologiske Skolegårde ( der er 34 rundt i landet) og med Økologisk Landsforening.

Andelssamfundet, gedepasser Andelssamfundet, Carl Oskar og ko