Vimby og inklusion

Vimby er en forkortelse af Velkommen i min bydel. Her i Hjortshøj er Vimby en drøm, en vision, en bevægelse, som startede for meget længe siden. Det handler om inklusion af samfundets svageste, og det handler om at dele livet med hinanden, mens vi har det.

Undervejs opstod idéen om også at inkludere samfundets svageste i Andelssamfundet. Efter en længere årrække lykkedes det en gruppe af utrættelige ildsjæle at overbevise Århus Kommune om at etablere et bosted for 16 mennesker med særlige behov i Andelssamfundet. Inklusionsprojektet går også under navnet ”Landsbypædagogik”. Inklusion vender begge veje, og i Vimby er tanken, at når mennesker mødes om meningsfulde aktiviteter, så opstår der gensidig inklusion. Med marker, levende dyr, grøntsager og naboer fulde af idéer og nysgerrighed, virkede Andelssamfundet som et godt udgangspunkt for sådan et inklusionsprojekt.

For at skabe sikkerhed og troværdighed om inklusionsprojektets almennytte har vi med udgangspunkt i Andelssamfundet etableret støtteforeningen Landsbyliv i Hjortshøj, som koordinator for det frivillige arbejde i Vimby. Alle kan være medlemmer af Landsbyliv, uanset om man bor i Andelssamfundet eller ej, og derigennem deltage i arbejdet med at gøre Vimby til virkelighed.

Foreningen Landsbyliv har stiftet den almennyttige fond Fonden Vimby. Fonden Vimby ejer de fysiske rammer for projektet – byggejord og bygninger.

Andelssamfundet_brødsalg Andelssamfundet, genbrugs modeshow Andelssamfundet