Bogruppe 1

Vi bor i ti boliger i bogruppe 1 - fordelt på fem meget forskellige toetages dobbelthuse. Husene er privatejede og med én undtagelse små andelsboligforeninger. Her bor vi 18 voksne og 9 børn og unge. Vi startede med at bygge i 1992, og i 1996 flyttede de sidste ind i deres huse. Vi har fælleshus sammen med Bogruppe 2.

Bogruppe 1 var pionerer. Der blev taget mange kampe, for at få et miljørigtigt byggeprojekt som Andelssamfundet i gang. Kreditforeningen ville kun belåne to af dobbelthusene og kun op til 50 % af summen, så Andelskassen Merkur og Magistrenes Pensionskasse endte med at give os de nødvendige lån.

Vi har bygget “Prøvehuset” for at få tilladelse til at bygge med ler og papirisolering, og vi har måttet arbejde 2 år på at få myndighedernes tilladelse til at installere multtoiletter. Bare det at få lov til at lave regnvandsopsamling var svært. Selvom det var et stort arbejde, synes vi, det har været det værd. Processen har været lærerig både menneskeligt og rent byggeteknisk set, og begejstringen er steget, efterhånden som vi har kunnet se vore visioner blive til virkelighed. Vi startede med at bygge ét dobbelthus ad gangen og hjalp hinanden med arbejdet, og der lå en utrolig tilfredsstillelse i at se hus for hus komme op at stå.

I perioder holdt vi bogruppemøder en gang om ugen, fordi det var nødvendigt. Nu holder vi bogruppemøder en gang om måneden, lige så meget for det sociale som for den praktiske dagsordens skyld.

Med et sådant forløb: opsætning af projektet, lånevanskeligheder, samarbejdet omkring byggeriet af husene og de eksperimenter, det til tider var, er vi som gruppe socialt set efterhånden tømret lige så godt sammen som vore huse. Vi kender hinanden på godt og ondt.

Alle huse er sydvendte for at udnytte den passive solvarme. Desuden har vi solfangere, og supplerende varme kommer fra brændeovne. En stor del af husene er tilsluttet Energiselskabets flisfyr. Jorden, som selve huset er bygget på, er privatejet, mens resten af jorden er fællesejet og i praksis indrettet til haver.

Det lokale byggefirma Økotech har sammen med andre lokale firmaer opført de fem dobbelthuse. Desuden har vi selv været involveret i byggeprocessen fra start til slut. Vi har ageret byggeledere og har været med til at udarbejde arkitektur og indretning ud fra egne ønsker sammen med arkitekter og konstruktører. Vi har selv udført en stor del af arbejdet med f.eks. indretning af køkken, beklædning af husene, gulvbelægning og færdiggørelse af vægge. Udformning og indretning er lavet for at det skal være nemt at leve miljøvenligt i hverdagen.

Vi synes selv, at vore boliger afspejler både det engagement og de miljømæssige hensyn, som sammen med de sociale tanker, har været drivkraften for gruppen

Bogruppe 1 Andelssamfundet, første hus