Organisering

Andelssamfundet har udviklet sig over mange år, og vi har undervejs forsøgt at udvikle de nødvendige strukturer for at de fleste kan blive hørt, tage beslutninger og bidrage til en rimelig økonomi for fællesskabet. Her kan du læse lidt flere detaljer om hvordan vi organiserer os i dag.

Alle husstande i Andelssamfundet tilhører en bogruppe (10 – 24 husstande). Alle bogrupper tilhører ’grundejerforeningen Andelssamfundet i Hjortshøj' (GAiH). Alle voksne beboere er her igennem medlem af den almennyttige forening ’Andelssamfundet i Hjortshøj’ (AiH).

Det er foreningen AiH der har været løftestang for det boligområde vi kender i dag. Det er også foreningen AiH som har taget initiativ til at danne Delebilklub, Energiselskab og støtteforeningen Landsbyliv i Hjortshøj. Støtteforeningen har siden etableret Vimby Fonden som er erhvervsdrivende.

Alle bogrupper vælger en gang om året et medlem til den fælles bestyrelse. I grundejerspørgsmål er bestyrelsen den højeste myndighed, mens alle andre spørgsmål bliver henført til foreningen AiH hvor den årlige generalforsamling er den øverste myndighed.

Der bliver holdt månedsmøde op til 10 gange om året. På møderne er der mulighed for at informere om nye initiativer, følge op på tidligere forslag og tage nye beslutninger i fællesskab. Der er almindeligvis 15-25 deltagere på et månedsmøde. Bogrupperne holder interne møder med omtrent samme hyppighed.

Endelig er der en bred vifte af kompetencegrupper som er meget centrale for aktiviteter og drift af Andelssamfundet. Kulturgruppe, pilegruppe, landbrugsgruppe, grisegruppe og sheltergrupper er eksempler på kompetencegrupper med hver sit arbejdsområde. Alt arbejde i grupperne er frivilligt. Grupperne tager de fleste beslutninger selv, og der er generelt en meget stor ansvarlighed for at være med til at løse nogle af fællesskabets opgaver. Kompetencegrupperne udarbejder en gang årligt en skriftlig status som danner grundlag for næste års bevilling på årets generalforsamling.

Andelssamfundet_månedsmøde Andelssamfundet - operationdagsværk_kaffepause