Energiforsyning

Uanset hvornår et byggeri er skabt i AiH, har det altid været et skridt eller to foran den gældende lovgivning, når det gælder energiforbrug. I de nyeste bebyggelser - bogruppe 7 og 8 fra 2009-10 er det også sådan, og her er bl.a. bygget huse der har et beregnet energiforbrug der ligger på ca. det halve af det som kravet til nybyggeri forventes at blive i 2020. En sådan bolig på ca. 150 m2 kan i praksis forsynes med rumopvarmning og varmt brugsvand for ca. 3.500 kWh om året, hvilket svarer til ca. 1.200 kr. hvis det var fjernvarmeforsynet.

Passiv energi

Passiv gratis energiforsyning - udnyttelse af solen gennem vinduer. Mange huse har store vinduer mod syd, mens de er lukkede mod nord. Det giver stor udnyttelse af passiv solvarme.

Solvarme

Der er bogrupper som benytter solvarme.

Solceller

Der er husstande som har installeret solceller.

Lokalt fjernvarmeværk på flis

Andelssamfundet i Hjortshøj har en fælles varmeforsyning baseret på træflis og træpiller. 95% af brændselsforbruget er fra træflis fra skove på og omkring Djursland. Da alle bogrupper har solvarme, leverer solvarmen varmeforbruget til varmt vand i sommerperioden, og i solrige sommer perioder stoppes flis-og træpillefyr, da al varme kommer fra solen. Læs mere

Stirlingmotor

Stirlingmotoren, der er et nyt dansk design, omdanner direkte varmen fra afbrænding af flis til el og varme. På den måde undgår man at gå omvejen over damp eller gas, som bruges i andre kraftvarmeværker. Læs mere

Masseovn

Der er to huse som fyrer med masseovn.

Andelssamfundet, Energiselskab andelssamfundet, solfangere