Mere om lokal fjernvarme

Varmeforsyningen er organiseret i andelsselskabet Energiselskabet ved Andelssamfundet i Hjortshøj.

Varmen kommer fra:
•     et træflisfyr, som får træflis fra Djurslands skove
•     et træpillefyr
•     et flisfyret kraftvarmeværk baseret på en stirlingmotor, som er under indkørsel.
Energiselskabet har to udviklingsprojekter:
•     stirlingmotor kraftvarme til træflis
•     pulsvarme til at reducere varmetab til lavenergibyggeri

I stedet for at have konstant cirkulerende fjernvarmevand i varmerørene er der udviklet et puls-system der i stedet kun sender den varmemængde der nøjagtigt er brug for. Ved at have følere i alle udstykningens varmtvandsbeholdere kan det centralt registreres hvor meget varme der er behov for i de næste 12 eller 24 timer, og herefter sendes der en nøjagtigt afmålt mængde frem til de forskellige husstande. På den måde forhindrer man et konstant og stort varmetab i de hovedrør der forsyner bebyggelsen.

Andelssamfundet, varmecentral