Kult-urskov

Den øverste del af pilebevoksningen er udlagt til rekreative og kunstneriske udtryksformer, som egner sig til at foregå ude i landskabet. Kulturbevoksningen ligger på et areal hvor der er ekstensiv dyrkning af energipil. Det er ikke formålet at den skal indrettes til haver i traditionel forstand, men derimod være en naturlig og vild ramme om landart og andre kunstneriske udtryksformer.

Andelssamfundet, kult-urskov