Bogruppe 2

Vores bogruppe består af 20 almennyttige lejeboliger (Lejerbos afdeling 482-0) og et fælleshus, kaldet Sneglehuset. Byggeriet stod færdigt i marts 1996 og huser 22 voksne og ca. 10 børn & unge. Vi deler fælleshusfaciliteter med bogruppe 1.

Husene ligger i en trekant med fælleshuset i midten. Nogle huse er sydvendte, andre øst- og vestvendte, og har alle en solstue. Varmen leveres af et centralt flisfyr, som drives af frivillige fra forskellige bogrupper. Husene har et ensartet udseende, nogle er i et plan, andre i to. Alle ydervægge er gipsvægge med papirisolering og udvendig beklædt med thuja. Lejlighedsskellene er muret op af ubrændte lersten.

En stor del af det sociale liv foregår sammen med en eller flere af de øvrige bogrupper, f.eks. fællesspisning og kulturelle begivenheder. Vi oplever os som en del af en større sammenhæng, nemlig af AiH, på over 300 personer, med mange tværgående aktiviteter og interessegrupper. 

Beboerdemokratiet holdes i hævd ved bogruppemøder. For at skærpe samhøringheden, ansvarsfølelsen og for at nedbringe udgifterne omkring pasning af vores boliger og omgivelser, har vi valgt selv at udføre nogle viceværtsopgaver. Desuden er der en deltidsansat vicevært der koordinerer den løbende vedligeholdelse og administrative opgaver, samt kontakten med Lejerbo.

Alle voksne er med i en arbejdsgruppe med hver sit ansvarsområde: fælleshus-, udeareal-, bygningsvedligehold- og fyrgruppe. Desuden forventes man at bidrage til at male husene udvendigt. Hver især skal bidrage med 4 arbejdsdage pr.år.

Vores bogruppe blev løbet i gang i 1992. På baggrund af bl.a. inspiration fra Brundtlandrapporten var der meget fokus på ressourcekredsløb, og hvordan "almindelige " mennesker kunne bidrage til at nedsætte CO2 forbruget, uden at det gik ud over levestandarden eller livskvaliteten. En gruppe pionerer søgte efter en boligforening, der ville indgå i et samarbejde om projektering og opførelse huse af ubrændte lersten, gips, papirisolering og med multtoiletter. Det blev Boligforeningen Lejerbo der som den første gik ind i et bæredygtigt projekt af den art. Lejerboliger gør det muligt for folk, der ikke kan eller vil bygge selv, at bo til leje i huse er gode og sunde at bo i. 

Det er ikke kun materialevalget ved byggeriet, som var unikt i samarbejdet med boligforeningen. Der blev også lagt op til samarbejde mellem beboerne, boligforeningen og arkitekterne, som gav os indflydelse på, hvordan husene skulle placeres og indrettes og hvordan udearealerne skulle udformes. 

Projektet endte med at blive dyrere end forventet. Det blev derfor nødvendigt at indgå en række kompromiser for overhovedet at komme i gang med byggeriet. Husene blev i første omgang installeret med lavtskyllende toiletter, men forberedt til multtoiletter, som forventedes installeret i 1998. Den beslutning blev siden ændret, og  i 2000 blev der installeret separationstoiletter i lejlighederne. På grund af  store omkostninger og praktiske forhindringer forbundet med  driften af separationstoiletterne, gik vi i 2008 tilbage til lavtskyllende toiletter. Solfangerne blev i første omgang også sparet væk. De kom til siden, som en del af den samlede energiforsyning - dog kun på den sydvendte længe. I 2012 fik vi opført solcelleanlæg på længen 180-188, som dækker forbruget af el på fællesarealerne. Andre besparelser ved byggeriets opførelse, herunder at omfangsdræn blev sparet væk, viste sig at have en række uheldige konsekvenser, som krævede efterfølgende installation af pumper i kældrene i  længerne 158-170. Indvendigt er indretningen minimalistisk. Køkkenerne er fra start kun udstyret med hylder, køkkenborde af bøgetræ og et komfur. Der er ikke opbevaringsplads, så solstuerne fungerer hos mange som pulterrum.

Der er et fælles vaskeri i fælleshuset, hvor vandforsyningen primært stammer fra et regnvandsanlæg i kælderen. Nogle har valgt at have private vaskemaskine.

Vi har 20 års jubilæum i 2016. P.t.bor 11 ud af de 20 oprindelige indflyttere fra 1996 her stadig. Der er venteliste til afdelingen.

Andelssamfundet, bogruppe 2 Andelssamfundet, Bogruppe 2