Hvem er vi?

Andelssamfundet i Hjortshøj (AIH) ligger 15 km nordøst for Århus med udsigt over Århusbugten. Andelsamfundet blev stiftet i 1986 og den første bogruppe tog det første spadestik i 1992. 

Målsætningen var og er at skabe et social-økologisk lokalsamfund, hvor man sammen afprøver nye miljømæssige tiltag og sociale fællesskabsformer i gensidig inspiration med det øvrige samfund. I dag bor vi 300 mennesker fordelt på 8 forskellige bogrupper. De allersidste huse er ved at blive bygget, ligesom vi er i gang med at opføre et antal grønne butikker og erhverv.

AIH bygger, - som økosamfundsvisionen i det hele taget gør det – på nye værdier. På økologisk balance, socialt fællesskab og fælles ansvar, ny lokalt baseret økonomi, helhedsdesign og nye boformer, en folkekultur, et reelt demokrati, fred, helse, omsorg og spiritualitet.  Denne nye spæde livsstil skal forstås som et alternativ til velfærdssamfundets livsstil med dets materialisme, forbrug, tømte fællesskaber, konkurrence og pengemagt.

Vi så i 80erne og ser i dag rigtig mange muligheder for at udvikle nye bæredygtige livsstile og samfundskulturer, der skaber livsglæde, fællesskaber og kreativitet.  Derfor ønsker vi med Andelssamfundet at leve og lære, eksperimentere, udvikle og give videre til andre. Man kan sige, at AIH er lavet som et levende laboratorie for en bæredygtig fremtid.

Gennem årene har vi eksperimenteret med det sociale fællesskab, så AIH er et rart sted at være, hvor vi kender hinanden, drager omsorg for hinanden og har et aktivt fællesskab. Derfor har vi 5 fælleshuse til alskens aktiviteter og foretager os mange ting sammen.
Vores huse repræsenterer mange slags eksperimenter inden for bæredygtigt byggeri, isolering, energi, byggematerialer, arkitektur, former og farver. Vi har valgt at blande boligtyper, så der både er almene lejeboliger, kommunalt bofællesskab, andels- og ejerboliger, fordi vi gerne vil rumme mange slags mennesker. Rummelighed og forskellighed ser vi som en styrke.

AIH har landbrugsjord, grøntsagsmarker, dyrehold, frugthaver m.v. og Andelssamfundet fremtræder som et meget smukt område med blomster, søer, lunde, udsigter ud over Aarhus bugt - og en masse forskelligartet byggeri. Der er mange interne aktiviteter, fx fællesspisning, lysfest, vandregruppe, billedkunstgruppe, cafeer, gourmetmiddage. Vi har også mange åbne aktiviteter, hvor folk uden for AIH kan deltage fx høstmarked, grøntsagsordning, ’Spor i landskabet’, Hjortshøj festival og Bed&Breakfast. 

Inklusion spiller en stor rolle for Andelssamfundet. Vi vil gerne bidrage til at de svageste grupper kan inddrages og tage del i vores hverdag og dermed få et meningsfuldt og godt liv uden for de normale institutioner og sammen med andre beboere i AIH. Derfor har vi 16 boliger for mennesker med særlige behov (bogruppe 6).

 

Andelssamfundet_gedemark Andelssamfundet, sommerfest 2014