Skriv en tekst her
 

Landbrug og natur

andelssamfundet, mark og sø Andelssamfundet, søen

Andelssamfundet har i 24 år forpagtet ca. 20 ha landbrugsjord af Aarhus Kommune. Landbruget drives af frivillige med stor vægt på at være et bynært landbrug, der skal være til glæde for små og store i nærområdet. Arealerne indgår som et vigtigt fundament i Vimby Fonden og Aarhus Kommunes arbejde med inklusion af borgere med særlige behov.

Området blev allerede i de første år omlagt til økologisk jordbrug. Siden Andelssamfundets start er Hjortshøj Landsby udbygget med omkring 25 %, og landbrugsarealerne ligger i dag som en central grøn kile midt i Hjortshøj, op til et kommunalt fredsskovsareal. Efter Skolebroen blev bygget, er arealerne nemt tilgængelige for byens borgere både i den sydlige og nordlige bydel.

Nedenfor er der korte beskrivelser af nogle af de aktiviteter, der allerede foregår på arealerne, og som vil danne afsæt for nye samarbejdsprojekter og yderligere udvikling omkring inklusion af udsatte borgere.