Kolonihaver

Allerede efter etableringen af de første bogrupper meldte ønsket sig hos mange beboere i AiH om at få en bette nyttehave, da der kun er relativt små haver knyttet til husene og lejlighederne.

Omkring 1994 udlagde vi derfor knap 3000 m2 af den forpagtede landbrugsjord til små kolonihaver. Da området er på landbrugsjorden, skal kolonihaverne være til nytteplanter og ikke græsplæner og prydhaver. Derudover skal al dyrkning være økologisk, da AiH’s landbrug er økologisk. Nu, godt 20 år senere, har kolonihaveområdet udviklet sig til et pragtfuldt sted med ca. 20 små kolonihaver fra 25 – 250 m2. Frugttræerne er blevet store og er en fryd for øjet. Et par små drivhuse og hønsehold er også kommet til. Mange bær, blomster, forskellige grønsager, krydderurter - og masser af smukt ukrudt - gør området til en farverig og sanselig oplevelse. Store kvaskompostbunker ligger og gemmer sig med gode overvintringspladser for pindsvin, og mange fugle nyder godt af havernes forskelligartede miljø med rigt insektliv. Nogle har sågar bygget “insekt-hoteller”, hvor mere specialiserede jordbier og andre insekter kan overvintre.

AiH’s kolonihaver er i dag blevet et glimrende eksempel på, hvordan vi forener nytteprincippet med ønsket om at fremme gode levesteder for mange fugle og dyr.

Hvis man vil leje en kolonihave, er der en venteliste, som bestyres af kolonihavekoordinatoren, som også opkræver den årlige leje til AiH’s landbrug.

Vi har en fælles offentlig sti langs kolonihaverne, og alle er velkomne til at gå forbi og nyde haverne og få sig en sludder med kolonihavelejerne, når de er i haven.

.

Andelssamfundet_kolonihave Andelssamfundet - kolonihave