Mere om multtoiletter

Andelssamfundet har i mange år gjort sig erfaringer med multtoiletter og seperationstoiletter. Multtoiletter bruger ingen eller ganske lidt vand. Kummen er udformet, så urin og
afføring holdes adskilt. Bogruppe 3 har urinopsamling. Urinen kan opsamles i tanke og sikrer, at de fleste næringsstoffer recirkuleres, idet urinen indeholder 80 procent af næringsstofferne. Afføring falder direkte ned i en stor spand, som når den er fuld får lov til at kompostere.

Den største fordel er besparelse på vand på 30 liter om dagen. Toilettet kræver ikke tilslutning til kloak, men blot spand og tank til urin. Desuden har multtoilettet mindre lugtgener end almindelige toiletter, da der er ventilation i toilettet. Den største ulempe ved multtoilet er, at spanden med kompost skal tømmes, og indholdet skal spredes efter kompostering. Dette har betydet, at multtoiletter kun er installeret i ejerboliger i Andelssamfundet, da boligforeningerne ikke ønskede dem i lejerboligerne. Desuden er multtoiletter med spande dyrere at anlægge end almindeligt toilet, da det kræver plads direkte under toilet, enten kælder eller i stueplan, hvistoilettet er oppe på 1. sal. Komposttoiletter er særligt velegnede ved fritidshuse, da de ikke kræver kloakering.

Andelssamfundet, multtoilet