Byggematerialer i de enkelte bogrupper

Bogruppe 1 

Konstruktion

Tunge konstruktioner med stor termisk masse og stor hygroskopisk masse for fugtregulering. Husene bagmur af enten stampet ler lavet i glideforskalling eller vægge af ubrændte lersten. Skillevægge i ubrændte lersten.   
Formur er enten stampet ler, ubrændte lersten eller lodrette etagehøje Leca-elementer, og alt er pudset eller beklædt med træ - typisk Thuja eller Lærk.  
Etagedæk og tagkonstruktioner i træbjælker. Nogle etagedæk har 10-15 cm lerindskud.

Ydervægge er typisk 70 cm tykke og diffusionsåbne.

Isolering  Papiruldsgranulat, indblæst. Bl.a. gamle tyske D-mark
Indv. overflader  En del af husene har rå glittede lervægge. Andre har lavet forskellige forsøg med lerpuds og olier, vokse, tapetklister og naturmalinger, typisk på linolie.
Lofter er typisk i gips eller listelofter. Gulve af træ eller i klinker og natursten.
Vinduer Traditionelle trævinduer med de allerførste generationer af energiruder
Dagslys Mod syd er der anvendt relativt store glasarealer, mod øvrige verdenshjørner er vinduer små og få
Ventilation Alle huse er naturligt ventileret, med spalteventiler i vinduerne og mekanisk aftræk på badeværelse og ved emhætte. 
Der har i to huse været lavet forsøg med mekanisk ventilation med varmegenvinding, men det blev droppet igen pga. støj.
Øvrigt Ingen anvendelse af fugemasser. Vinduer er stoppet med hør og der er anvendt mørtelfuger.

 

Bogruppe 2

Konstruktion

Blanding af lette og tunge konstruktioner. Lejlighedsskel, badekerne og ydervæg rundt om solstuer er udført i ubrændte lersten eller lecadæk med stor termisk masse og stor hygroskopisk masse for fugtregulering. Det anslås at ca. 30% af ydervæggene er opført i ubrændte lersten. Skillevægge i ubrændte lersten og lette træ/gips-konstruktioner. Formur er let trækonstruktion beklædt med Thuja.
Etagedæk og tagkonstruktioner i træbjælker. Ydervægge er diffusionsåbne

Isolering Papiruldsgranulat, indblæst
Indv. overflader  Dels rå glittede lervægge med forskellige forsøg med lerpuds og olier, vokse, tapetklister og naturmalinger, typisk på linolie. Dels traditionelle træskeletvægge med gips og "naturmaling"
Lofter er i gips eller listelofter. Gulve af træ eller i klinker og natursten
Vinduer Traditionelle trævinduer med tidlige generationer af energiruder
Dagslys Mod syd er der anvendt moderate glasarealer, mod øvrige verdenshjørner er vinduer små og få.
Ventilation Alle huse er naturligt ventileret, med spalteventiler i vinduerne og mekanisk aftræk på badeværelse og ved emhætte.
Øvrigt Ingen anvendelse af fugemasser. 
Et enkelt hus er blevet undersøgt for Radon og her er konstateret et niveau over den danske anbefaling, men under den europæiske anbefaling.

  

Bogruppe 3

Konstruktion

Primært lette konstruktioner i ydervæg. Badekerner typisk i tunge materialer - lecablokke og lecadæk. En del skillevægge i ubrændte lersten - primært i sydvendte rum. En del lette skillevægge i træ/gips-konstruktioner. Ydermur typisk beklædt med Lærk. Etagedæk og tagkonstruktioner i træbjælker. Ydervægge er diffusionsåbne. Et enkelt hus bygget af genbrugsmursten.

Isolering Papiruldsgranulat, indblæst.
Indv. overflader  Dels rå glittede lervægge med forskellige forsøg med lerpuds og olier, vokse, tapetklister og naturmalinger, typisk på linolie. Dels traditionelle træskeletvægge med gips og "naturmaling". Lofter er i gips eller listelofter. Gulve af træ eller i klinker og natursten
Vinduer Traditionelle trævinduer med tidlige generationer af energiruder
Dagslys Mod syd er der anvendt moderate glasarealer, mod øvrige verdenshjørner er vinduer små og få
Ventilation Alle huse er naturligt ventileret, med spalteventiler i vinduerne og mekanisk aftræk på badeværelse og ved emhætte. 
Enkelte huse har mekanisk ventilation med varmegenvinding.
Øvrigt

Minimering af anvendelse af fugemasser. 
De fleste huse er blevet undersøgt for Radon ogi to husstande er der konstateret et niveau over den danske anbefaling.
PVC-frie kloakrør

  

Bogruppe 4

Konstruktion

 Ydervægge i lette trækonstruktioner. Badekerner i letbeton Lette skillevægge beklædt med gips. Facader beklædt med Sibirisk Lærk, linoliemalet. 
 Etagedæk i massivtræ og lejlighedsskel i beton. Ydervægge er diffusionsåbne

Isolering  Isolering af hør - indblæst og i batts.
Indv. overflader  Træ og gips malet med "naturmaling". Klinker og natursten.
Vinduer Trævinduer med alu-rammer. 2-lags energiruder.
Dagslys Store, høje og højtsiddende vinduesarealer mod syd. Mindre mod nord
Ventilation Alle huse er naturligt ventileret, med spalteventiler i vinduerne og mekanisk aftræk på badeværelse og ved emhætte. 
Forvarmning af friskluftindtag gennem speciallavede små brystningspartier under stuevinduer - ventil til bagside af radiator. Effekt begrænset. "Solskorstene" på taget har glasforsider og sortmalet indre så der kan skabes varm luft med opdrift og derigennem øget aftræk af naturlig ventilation.
Øvrigt PVC-frie ledninger og kloakrør
 

   .

Bogruppe 5 

Konstruktion

Ydervægge, indervægge og lejlighedsskel i lette trækonstruktioner. Badekerner i letbeton. Facader beklædt med Sibirisk Lærk, linoliemalet. 
    Ydervægge er diffusionsåbne

Isolering Papirisolering, indblæst.
Indv. overflader  Træ og gips malet med "naturmaling". Klinker og natursten.
Vinduer Træ-/aluvinduer m. 2-lags energiruder.
Dagslys Moderate vinduesarealer mod alle verdenshjørner - lidt større mod syd
Ventilation Alle huse er naturligt ventileret, med spalteventiler i vinduerne og naturligt aftræk - også fra badeværelse. Der er således kun mekanisk aftræk fra emhætte. Der er arbejdet med et internt kanalsystem til understøtning af velfungerende naturlig ventilation - bl.a. med store synlige kanaler på husenes ydersider.
Øvrigt PVC-frie ledninger og kloakrør.

 

Bogruppe 7 og Bogruppe 8

Konstruktion

 Ydervægge, indervægge og lejlighedsskel i lette trækonstruktioner. Enkelte badekerner i letbeton eller tegl - mange i lette konstruktioner. Enkelt skillevægge i ubrændte lersten. Facader typisk beklædt med træ - Lærk, Gran og Robinie - enkelte med naturskiffer og teglsten.

Isolering Nogle huse træfiberisolering - diffusionsåbne
Nogle huse traditionel mineraluld - diffusionstætte
Indv. overflader  Træ og gips malet med både "naturmaling" og traditionelle men svanemærkede malinger. Klinker og natursten.
Vinduer Træ- og træ-/aluvinduer m. 3-lags energiruder.
Dagslys Moderate til store vinduesarealer, delvist sydorienteret.
Ventilation Alle huse på nær et enkelt er mekanisk ventileret med varmegenvinding.
Det sidste hus er naturligt ventileret med spaltevetiler, men med emhætte og mekanisk aftræk på badeværelse.
Øvrigt En del anvender akustiklofter i stue-/køkkenarealer- hulgips eller træbeton.
Et enkelt hus har anvendt 50 m2 PCM-gips i stuen for passiv varmeakkumulering og temperaturregulering.
Et enkelt hus er bygget stort set uden anvendelse af fugemasser og skum.
Et enkelt hus har indermur i tegl med tilslag af både knust genbrugstegl og savsmuld.