Mere om lerhuse / ler

Valg af ler som byggemateriale er resultatet af tæt kontakt til et fransk lerforskningsinstitut og undersøgelse af gamle lerstampede huse i Danmark. Ler kan give et stabilt indeklima. Det skyldes den store evne til at optage og afgive både fugt og varme. Desuden er lervægge meget holdbare, når de er beskyttet mod regn, mens de let kan nedbrydes, uden at give affaldsproblemer, ved blot at udsætte dem for regn. Stampede vægge findes i det østlige tårn af demonstrationsbygningen ‘Petersborg’ og i de tre sydligste huse i bogruppe 1, mens der i de fleste øvrige huse i bogruppe 2 og 3 er anvendt ubrændte
lersten.

Der er fire faser når ler anvendes i byggeri:

Udvinding: Lerjord er en lokal resurse. Der spares energi, fordi leret bliver gravet op på stedet ved byggemodning af huset. Der er altså ingen transport til byggestedet. Samme jord skal heller ikke køres bort fra byggestedet som normalt. Skraber man det øverste lag muldjord af, kommer man ned til det mineralske jord, som vi kalder ler eller lerjord og som kan bruges til at bygge af. Ved byggemodning af jorden kan man tydeligt se de forskellige jordlag, som kan være meget smukke. Ligesådan er en lervæg pudset med en blanding af lerjord, halm og sand en ægte æstetisk oplevelse. 

Opførelse: Lerjorden bearbejdes og iblandes sand og vand. Styrken og holdbarheden opnås ved at blandingen gives en bestemt fugtighed og udsættes for højt tryk. I Andelssamfundet har vi lavet et prøvehuse og derefter tre dobbelthuse, der alle er bygget ved stampning af 50 cm tykke lervægge. Med de erfaringer i baghovedet gik vi over til at producere lersten med et mobilt produktionsanlæg. Den færdigpressede lersten tørrer et par uger. Fremstillingen sker på stedet og stenen brændes ikke. Det betyder at lersten har et samlet energiforbrug ved fremstilling på ca. 2% af energiforbruget til fremstilling af mursten eller beton. Lerstenene mures op og pudses af med kalkmørtel eller lermørtel.

Drift: Lervægge giver et behageligt indeklima og forstærker virkningen af lavenergihuse og anvendelse af vedvarende energi. Væggene optager passiv solvarme i løbet af dagen og afgiver varmen til rummene, når det bliver koldere om natten. Lervægge kan absorbere en stor mængde fugt og regulerer luftfugtigheden, så luften bliver behagelig at indånde. Lervægge har en stabiliserende virkning på både temperatursvingninger og luftfugtighedssvingninger. Lervægge er tunge og lydabsorberende, hvilket giver en god akustik og der afgasses ingen giftstoffer.

Nedbrydning/ bortskaffelse: Vi låner jorden til at bygge huse af. Hvis huset en dag skal rives ned, kan lervæggene leveres direkte tilbage til jorden. Denne vurdering fra vugge til grav kan bruges til mange materialer. Til sammenligning bruges der store mængder energi ved fremstilling og transport af mursten, til at brænde en mursten bruges ca. 0,7 liter olie. Mursten har ikke nær så gode kvaliteter som lersten, hvad angår regulering af luftfugtighed og lyd, og mursten er omkostningskrævende ved bortskaffelse eller genbrug.

Andelssamfundet_lervæg_bogruppe3