Mere om isolering

Papiruld er lavet af granuleret genbrugspapir og imprægneret med mineralsalte (alluminiumsalt, borsyre og borsalt), som er brandhæmmende og modvirker mugdannelser og angreb af skadedyr. Papiruld har en god evne til at optage og afgive fugt. Det betyder, at væggen kan bygges uden dampspærre (en plastikmembran som hindrer fugten i at trænge ud gennem væggen). I en væg isoleret med papiruld kan fugten vandre frit gennem væggen. Dette bevirker at rummet får en god luftfugtighed, huset kan ånde. Konventionelle huse bliver isoleret med mineral- eller glasfiberuld og med en dampspærre, så fugten ikke kan trænge ud gennem væggen Af andre alternative isoleringsmuligheder kan nævnes hør, uld, perlite og halm. Produktion af papiruld udleder kun ca. 1/3 CO2 i forhold til produktion af traditionel mineraluld. Andelssamfundet fik i 1989, som et af de første steder i Danmark, godkendt anvendelse af papirsisolering. 

Træfiberisolering udføres oftest som som granulat der indblæses i hulrum i ydervægge, tagkonstruktioner og skillevægge. Det fås også som traditionelle isoleringsmåtter i forskellige tykkelser. Råmaterialet til træfibermassen er rent afbarket træ – typisk gran fra FSC certificerede skandinaviske skove. Træfiberisolering er ikke en genbrugsprodukt som papiruld, men en ren ny træfiber. Derfor indeholder den fra naturens side en række indholdsstoffer, bl.a. lignin, der beskytter mod angreb fra svampe, bakterier og vira. Det er derfor ikke nødvendigt at tilføre de imprægneringssalte mm. som er nødvendigt i bl.a. papiruld.

Træfiberisolering er den eneste isoleringsform hvor isoleringen efter endt brug lovligt kan anbringes i naturen til kompostering. Al anden isolering skal til deponi/kontrolleret genanvendelse.

Både stenulds- og glasuldsfibre er massive, og kan derfor ikke optage og transportere fugt. Men træfibre er hygroskopiske - det vil sige at de enkelte fibre er hule, og i stand til at optage og transportere en stor del fugtighed, uden at hverken isolering eller omkringliggende konstruktioner skades. Derfor kan den anvendes uden en stoppende damspærre, og man taler derfor om at isoleringen kan "ånde". Det er dog klogt at undersøge den konkrete konstruktion for fugttransport, og i de fleste konstruktioner arbejdes der med en eller anden form for damp-"bremse" - typisk en træplade der alligevel indgår i konstruktionen.

Træfiberisolering er altså almindeligt træ, og modsat traditionel mineraluld klør og prikker derfor ikke på de mennesker der arbejder med det. Det er derfor godt for både mennesker og miljø.

Andelssamfundet, arbejdsdag