Mere om andre materialer

Faseskiftende gips.
I mange af boligerne i AiH er der i skillevægge og den indvendige del af ydermurene anvendt lervægge, ubrændte lersten eller traditionel tegl - tunge byggematerialer der kan hjælpe til at reducere energiforbruget, ved at kunne akkumulere og "gemme" den passive solvarme fra solindstrålingen gennem vinduerne. I en enkelt bolig er der, som et moderen alternativ, anvendt Faseskiftende Gips (PCM-gips) der har samme effekt men fylder meget mindre.
Den moderne gipsplade har i gipsmassen indstøbt millioner af mikroskopiske vokskugler - små polymerposer med naturvoks i. De udnytter et velkendt naturfænomen - nemlig at et stof der går fra fx fra fast til flydende form absorberer varmeenergi, mens stof der går fra flydende til fast form afgiver energi. 
Det fungerer således, at når solen skinner ind ad vinduerne og varmer rummet op med passiv solvarme, så skifter voksen i gipspladerne "fase" fra fast til flydende form. I det faseskifte absorbere voksen en masse varme fra rumluften. Når solen så går ned, og rumtemperaturen falder, så vil voksen skifte tilbage til fastform og i dette faseskifte afgive al sin opsparede varme til rummet. Præcis som det foregår i en teglmur - bare hurtigere og på meget mindre plads; 12 mm PCM-gips kan absorbere ligeså meget varme som 12 cm tegl eller 9 cm massiv beton.
Faseskiftende materialer som PCM-gips er meget kostbare og ikke særligt udbredt endnu, men Statens Byggeforskningsinstitut har anslået at det vil få en ganske betydelig effekt for samfundets samlede energiforbrug hvis dets udbredelse øges som et "batteri" for opsamlet vedvarende energi.

PVC-fri tagfolie.
I AiH er der i hovedsagen anvendt stålpladetage og tage med tagpap. Der findes også enkelte boliger med skiffer eller betontagsten. Og så er der et par enkelte huse der har tagbelægning af en PVC-fri tagfolie. Tagfolier kendes typisk fra store flade tage - indkøbscentre, lagerhaller, sportshaller o.lign. men kan fint bruges til boliger. De findes også i PVC-frie udgaver, der udover at sikre en mere miljøskånsom genanvendelse også er godkendt til regnvandsopsamling. Det er almindeligt tagpap ikke. 

Genbrugsmursten
Flere steder i AiH kan man finde huse der er helt eller delvist bygget af genbrugte mursten. Udover at være smukke og karakterfyldte, så er genbrug af mursten med til at forlænge brugslevetiden på stenene, og dermed både reducere behovet for energi til brænding af nye sten, og med til at fjerne et affaldsproblem der typisk løses ved at nedknuse gamle mursten til vejfyld og deponi.

Andelssamfundet, tatelac