Helhedsplan for Hjortshøj 2024

Lidt om planerne


Aarhus Kommune arbejder for en Helhedsplan for Hjortshøj, der truer den inspirationsmodel for fremtidens bæredygtige samfund, som landbruget og  Andelssamfundet i Hjortshøj udgør.
Planen vil samtidig ødelægge mange af de samlingssteder som i dag udgør sammenhængskraften og basis for fællesskaber i byen.
 
Helhedsplan for Hjortshøj rummer en ”strategi #2 om voksesteder” som indebærer planer for
bebyggelse langs Østergårdstoften. Bebyggelsen vil betyde, at pile-lavskoven skal fældes, at Høsteriet med regenerativ, bynær fødevareproduktion forsvinder, at gedefolden bliver nedlagt, at sporet i landkabet annuleres og mulighedenre for det fællesdrevne landbrug, som er udviklet af borgere i lokalt fællesskab gennem 30 år formindskes.
 
Hermed mister landsbyen Hjortshøj en række af de samlingssteder, kreative og rekreative
aktiviteter, der skaber sammenhængskraft i lokalsamfundet. Helhedsplanen vil for altid forandre landsbyen til en forstad med flere boliger, flere biler, mere
handel. Samtidig vil det være et stort benspænd for et af Danmarks mest succesrige eksperimenter inden for bæredygtighed.
Støt os med et høringssvar for at undgå flere bebyggelser på landbrugsjorden langs Østergårdstoften.