Generalforsamling 2019

Generalforsamling i AiH afholdes søndag d. 24. marts kl. 10 - 15 i Petersborg.
 
 
Dagsorden i seperat fil her på siden.
 
Forslag til dagsorden og bilag til punkter, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og bliver offentliggjort her på siden senest d. 17. marts.
Materiale sendes til aih-bestyrelse@googlegroups.com
Andelssamfundet, første hus