Invitation til interesserede

Kære alle

Velkommen til første intro møde for interesserede.

Andelssamfundet ønsker at understøtte og inspirere den nye gruppe af interesserede personer, som overvejer at flytte ind i vores lille øko-kvater.

Vi har derfor dannet en følgegruppe, som har til formål at hjælpe og være bindeled mellem Andelssamfundet og den nye gruppe.

I første omgang vil vi gerne holde et intro-møde, hvor vi præsenterer de overordnede rammer for Andelssamfundet, tidsplanen som den ser ud nu, samt en grundig rundvisning.

Efter frokost introducerer de fremødte sig for hinanden. Det sker ved en gruppesnak, om bevæggrunde for at blive en del af AiH.

I løbet af efteråret vil vi være medskabere af en møderække om f.eks.: Boformer og byggematerialer, energiforsyning, hvad det indebærer at være en bogruppe, grad af bæredygtighed eller andre emner som findes relevante.

Følgegruppen inviterer hermed til det første møde med alle på interesselisten, som ønsker at være med til at forme den/de kommende bogrupper.

Det første møde er søndag d. 18/6 2017 fra 10.30 til 16.30

Det foregår i fælleshuset Petersborg, Gl. Kirkevej 116, 8530 Hjortshøj

 

 

Vi har sat følgende program for dagen

10.30 - 12.30

Tidsperspektivet for påbegyndelse af bebyggelse på ”Hjørnegrunden”

AiH's værdigrundlag

Rundvisning i AiH

12.30 -13.30

Frokost

13.30 -16.30

Gruppesnak: Hvorfor vil vi gerne være en del af AiH og med hvilken boform (leje, ejer, andelsbolig,m.m)

Opsamling på gruppesnakken

Er der p.t. brug for arbejdsgrupper?

Rent praktisk

Vi sørger for kaffe og frokost – Derfor vil vi gerne vide om du / I kommer.

Meld tilbage til bildelisa@gmail.com senest d. 11/6

Der bliver mulighed for at købe sodavand /øl a 10 kr., så tag gerne kontanter eller mobilapay med.

Værdigrundlaget for AiH findes her på hjemmesiden.

 

 

Kærlig hilsen

Bendix Søegaard, Peter Myatt, Pierre Lecuelle og Lisa Bilde

Andelssamfundet, første hus