Siden sidst og næste møde

 

Kære alle

Til orientering

Der er mange, som gerne vil bo i AiH.

Derfor har vi lavet en interesseliste, som alle kan melde sig på ved at skrive til bildelisa@gmail.com

Når man er på listen bliver man inviteret til fælles møder og får tilsendt referater fra møderne.

Vi har afholdt det første fællesmøde den 18/6 -2017. Til dette møde var alle, som på det tidspunkt stod på interesselisten inviteret.

Når referatet fra dette møde er klar, sendes det ud til alle.

Interesselisten føres løbende ajour.

Det næste fællesmøde er

SØNDAG d. 17/9 – 2017

10 – 16.30 i AiH

Invitation og dagsorden sendes ud til alle, som på dette tidspunkt er på interesselisten.

Rigtig god sommer til alle

KH Lisa, Pierre, Peter og Bendix

 

Andelssamfundet, første hus