Generalforsamling 2018

Generalforsamling i AiH søndag d. 18. marts kl. 10 - 13 i Petersborg.
Dagsorden:
1.   Valg af ordstyrer og referent
2.   Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3.   Kort beretning fra andre fx. Vimby og Landsbyliv
4.   Spørgsmål og kommentarer til kompetencepapirer og beretninger
5.   Fremlæggelse og godkendelse af AiHs årsregnskab med påtegning af revisor
6.   Fremlæggelse og godkendelse af landbrugets regnskab med påtegning af revisor
7.   Fremlæggelse og behandling af landbrugets budget
8.   Behandling af bestyrelsesforslag 
9.   Behandling af indkomne forslag
10. Behandling og vedtagelse af AiHs budget
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (tiltræde indstillinger fra bogrupperne)
12. Valg til Vimbys bestyrelse
13. Valg af revisor
14. Evt.
 
 
Forslag til dagsorden og bilag til punkter, herunder kompetencepapirer og regnskaber, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside og rundsendt 7 dage inden generalforsamlingen. 
Materiale sendes til ejsdal@yahoo.dk.
Andelssamfundet, første hus