Hermed indkaldes til generalforsamling i AiH søndag d. 26.marts kl. 10 - 13 i følge vedtægterne:. Det foregår i Petersborg.

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 • Spørgsmål og kommentarer til kompetencepapirer
 • Kort beretning fra andre fx. Vimby og Landsbyliv
 • Fremlæggelse og godkendelse af AiHs årsregnskab med påtegning af revisor
 • Fremlæggelse og godkendelse af landbrugets regnskab med påtegning af revisor
 • Fremlæggelse og behandling af landbrugets budget
 • Behandling af bestyrelsesforslag 
 • Behandling af indkomne forslag
 • Behandling og vedtagelse af AiHs budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (tiltræde indstillinger fra bogrupperne)
 • Valg til Vimbys bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Evt.

 

Forslag til dagsorden og bilag til punkter, herunder kompetencepapirer og regnskaber, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Materiale sendes til ejsdal@yahoo.dk.